ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικούς από τους πιο χρήσιμους συνδέσμους για την δραστηριότητα του σωματείου μας.

Κράτος:

Φορείς:

Ιδρύματα:

  • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
  • Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • ΕΘΙΑΓΕ - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών