ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

Feb 18 2015
Ανακοινώσεις >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατόπιν της συνεδρίασης του Δ.Σ  στις  5/02/2015 ημέρα Πέμπτη, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Κ. Καραμανλή 157, ορίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ  η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 1/3/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία του Σωματείου Παραγωγών η «ΠΡΟΟΔΟΣ» στην οδό Φαιάκων 41-43 κ. Τούμπα.

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.       ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

2.       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

3.       ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         

Επιστροφή