Νέα ΠΟΛ 1079 απο το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Mar 28 2014
Ανακοινώσεις >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις  19/03/2014 εκδόθηκε η ΠΟΛ 1079 από Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος», η οποία δίνει ΠΑΡΑΤΑΣΗ στις δηλώσεις έναρξης επιτηδεύματος αλλά και μετατάξεων των αγροτώνπου υποχρεούνται να ενταχθούν στο καθεστώς τήρησης βιβλίων εσόδων- εξόδων ΜΕΧΡΙ και τις 15 Απριλίου, ενώ στις δηλώσεις αποθεμάτων δίνεται παράταση ΕΩΣ τις 30 Μαΐου 2014.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι υποχρέωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς -άρα και έναρξης επιτηδεύματος- έχουν  όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έχουν ετησίως έσοδα άνω των 15.000 ευρώ από την πώληση αγροτικών προϊόντων ή διαθέτουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ.

 Όσοι αγρότες πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 15.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενίσχυσης μικρότερα των 5.000 ευρώ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ από την υποχρέωση υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Επιστροφή