Νέος τρόπος καταβολής υπέρ ΕΦΚΑ.

Feb 11 2017
Ανακοινώσεις >>

Συνάδελφοι Παραγωγοί,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο 4387/16, από 1.1.2017 το ασφαλιστικό μας ταμείο ονομάζεται ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι  μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εισφορές τους, στο διαδίκτυο στη σελίδα efka.gov.grεισάγοντας στα κατάλληλα πεδία τους κωδικούς του Taxisnet, μαζί με τον ΑΜΚΑ όπου και εμφανίζεται η δόση πληρωμής για τον μήνα Φεβρουάριο με καταληκτική  ημερομηνία 28/2/2017.

 
 

 

                                  Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επιστροφή