Θέσεις Ομοσπονδίας επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

May 05 2014
Ανακοινώσεις >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Θέσεις επί του νομοσχεδίου του ΥπΑν»

 

ΖΗΤΟΥΜΕ:

·         Διατήρηση όλων των αρμοδιοτήτων Ο.Λ.Α. Αττικής και Θεσσαλονίκηςκαθώς και ανάθεση των αρμοδιοτήτων για τις Λαϊκές Αγορές στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

·         ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ εργασίαςπου ήδη διαθέτει η κάθε Λαϊκή Αγορά.

·         Με ΚΡΙΤΗΡΙΑ να χορηγούνται οι ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και να προβαίνουν οι επιτροπές στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ, καθώς και στον χαρακτηρισμό και των ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ- ΔΙΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.

·         Οι θέσεις να αποδίδονται από  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ στις οποίες θα συμμετέχουν: ένας υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών (Δημοτικός Υπάλληλος όπου δεν υπάρχει Οργανισμός), ένας Εκπρόσωπο του Συλλόγου Παραγωγών και του Σωματείου Επαγγελματιών και ένας προεδρεύων ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ (ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια).

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Επιστροφή