11 Μαΐου 2021
13 Μαΐου 2021
Όλες

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ                                                                       ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 Τ.Κ. 542. 48 ΤΗΛ. 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875 email:omospo11@otenet.gr Url: www.laikesagores.gr

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι παραγωγοί,                

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.119769(858)/05-04-2021 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ,με θέμα <<Τροποποίηση Απόφασης συγκρότησης Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης>> ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4497/2017, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 318/Υ.Ο.Δ.Δ/21-04-2021(ΑΔΑ 6Η997ΛΛ-81Ξ) και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών  Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θράκης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021σας ενημερώνουμε πως η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών συντάχθηκε ως εξής:

  • Τακτικό Μέλος κ. Μακρίδης Βασίλειος του Γεωργίου με αναπληρωτή τον κ. Τζιούρα   Χρήστο του Κωνσταντίνου
  • Τακτικό Μέλος κ. Λαβιδάς Γεώργιος του Αστερίου με αναπληρωτή τον κ. Γιατσιάτσιο Στυλιανό  του Χήστου
  • Τακτικό Μέλος κ. Καρυπίδης Άνέστης του Άνθιμου με αναπληρωτή τον κ. Κωστηκεχαγιά Συμεών του Θεοδώρου.

                                                        Για το Δ.Σ.

               Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

          Μακρίδης Βασίλειος                         Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος