Λαϊκές Αγορές

Agrotica 2009

Συνέδριο Παραγωγών

Απεργία 22ης Σεπτέμβρη

Γενική Συνέλευση 2011

Agrotica 2014

Απεργία 26/2/2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 16/9/2017