ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1. Εγκύκλιος-Λειτουργία Λαϊκών Αγορών, αρμοδιότητες
 2. Απόφαση υπαριθμόν 309891, με Αρ. Φύλλου 1966, 21/12/2010
 3. Υπ. Απόφαση ΠΟΛ. 1189/20-12-2010
 4. Υπ. Απόφαση ΠΟΛ. 1145/20-10-2010
 5. Υπ. Απόφαση ΠΟΛ. 1144/20-10-2010
 6. Υπ. Απόφαση ΠΟΛ. 1065/18-05-2010
 7. Αποφάσεις Α2 2888, Α2 2889
 8. Aπόφαση 6930 καθορισμός ημερήσιου τέλους αρμοδιότητας ΟΛΑΘ
 9. Απόφαση 3018196-2325-0029,Α2-3563
 10. Απόφαση 17352. Καθορισμός ημερήσιου τέλους για Κ.Μακεδονία
 11. Απόφαση 65235-7275. Ημερήσιο τέλος για Δυτική Μακεδονία
 12. Απόφαση Α2-5900. Πρόστιμα
 13. Aποφαση Α2-452. Νεο ΔΣ ΟΛΑΘ 2010
 14. Aποφαση Α2-2888. Σχ ΟΛΑΘ
 15. Aποφαση Α2-2889. Σχ Ν.Α της Χώρας
 16. Aποφαση Α2-4221. Διάθεση ποσά υπέρ της ομοσπονδίας
 17. Aποφαση Α2-3367. ΠΟΛ 1281
 18. Aποφαση Α2-639. Σύστημα διακριτότητας λαικών αγορών
 19. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
 20. Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1/1/2017
 21. apof_12679_18_fek_353
 22. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-326829062
 23. 46974_02.05.2018 69Π1465ΧΙ8-ΠΟΕ