Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο φορολογικό

Φορολογικές εξαιρέσεις για τους Παραγωγούς των Λαϊκών Αγορών
10 Ιανουαρίου 2014
Νέα για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ
10 Ιανουαρίου 2014
Όλες

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο φορολογικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Παραγωγοί,

 

Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, στις 02/01/2014, ανακοινώνονται τα εξής:

Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).

Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.

● Η κατάργηση της έκδοσης δελτίου αποστολής, με παράλληλη καθιέρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, όπως αυτή εξειδικεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

● Η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., σε τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, με δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, ορισμένων εξ αυτών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

Στο σημείο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι δε διευκρινίζεται εάν καταργείται ή θεωρείται το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων και για αυτό το θέμα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ