Ενημέρωση για την καταρτιση και πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων

Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
30 Απριλίου 2015
Aυθαιρεσία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον Ν. 4328.
22 Ιουνίου 2015
Όλες

Ενημέρωση για την καταρτιση και πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων