Νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα του ΟΓΑ.

Απεργία Λαικών Αγορών της Αθήνας
11 Ιανουαρίου 2012
Νέα ανακοίνωση του ΟΓΑ για τους ασφαλισμένους του
12 Ιανουαρίου 2012
Όλες

Νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα του ΟΓΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι Παραγωγοί,

 

Νέες αυξήσεις έρχονται στα ασφάλιστρα του ΟΓΑ, από 01/01/2012, όπως ορίζεται από το Μνημόνιο.

Σας ενημερώνουμε ότι ανάλογα με την κατηγορία που βρίσκεται ο κάθε ασφαλισμένος, θα έχει επιβάρυνση σε ποσοστό από 19,60% μέχρι και 22,91% ή από 122,88 ευρώ έως 179,16 ευρώ, ετησίως. Η καταβολή των νέων αυξημένων ασφαλίστρων για το 2012, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανακατατάξεις έχουν ως εξής:

·         Από την πρώτη κατηγορία, μετά από πέντε συμπληρωμένα έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος περνάει στη δεύτερη κατηγορία και θα καταβάλλει 659,22 ευρώ, αντί για 536,34 ευρώ, που πλήρωνε μέχρι τώρα.

·         Από τη δεύτερη κατηγορία, μετά από 3 έτη ασφάλισης σε αυτή (συνολικά 8  έτη), περνάει στην τρίτη και από 659,22 ευρώ, θα πληρώσει 788,46 ευρώ.

·         Από την τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, μετά από 3 έτη ασφάλισης σε αυτήν (11 συνολικά έτη), περνάει στην τέταρτη, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ασφαλισμένων να εντάσσεται στην πέμπτη κατηγορία, με ετήσια εισφορά 1.158,27 ευρώ. Για όσους περνούν στη τέταρτη κατηγορία, η νέα αύξηση θα είναι επιλέον 179,29 ευρώ, δηλαδή θα καταβάλλουν το ποσό των 967,62 ευρώ, ετησίως.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ