Πρόστιμα στις Λαϊκές Αγορές

Απάντηση Υπουργείου Ανάπτυξης στο αίτημα της Ομοσπονδίας μας για παροχή διευκρινίσεων
2 Σεπτεμβρίου 2014
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
15 Σεπτεμβρίου 2014
Όλες

Πρόστιμα στις Λαϊκές Αγορές

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης η Ομοσπονδία μας κατάφερε να μειωθούν τα πρόστιμα του Ν.4264/2014 κατά το ήμισυ, εκτός αυτό της έλλειψης άδειας.

Αναλυτικότερα:

Α/Α

ΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ.

(Όταν συντάσσεται η Έκθεση βεβαίωσης Παράβασης για έλλειψη αδείας και ο ελεγχόμενος ισχυριστεί ότι κατέχει άδεια αλλά δεν την έχει μαζί του εκείνη τη στιγμή, τότε ο ελεγχόμενος στο πεδίο απόψεων ελεγχόμενου, θα πρέπει να αναγράφει ότι κατέχει άδεια και θα την προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών.

5.000 ΕΥΡΩ

2.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ. (Αδήλωτα προϊόντα)

1.000 ΕΥΡΩ

3.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ.

500 ΕΥΡΩ

4.

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ.

500 ΕΥΡΩ

5.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

500 ΕΥΡΩ

6.

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ.

500 ΕΥΡΩ

7.

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΥΓΟΥ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.

1.000 ΕΥΡΩ

8.

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.(Τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος)

1.000 ΕΥΡΩ

9.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.(Τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος)

500 ΕΥΡΩ

10.

ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

2.000 ΕΥΡΩ

11.

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ.(Με τον αριθμό της άδειας, το όνομα κατόχου της άδειας και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία

700 ΕΥΡΩ

12.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ:

·         Δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

·         Συνοδεύονται από παραστατικά παραποιημένα.

·         Συνοδεύονται από παραστατικά με ανακριβή στοιχεία.

5.000 ΕΥΡΩ

 

 

1.000 ΕΥΡΩ

1.000 ΕΥΡΩ

13.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ.

(Ελλειποβάρεια)

5.000 ΕΥΡΩ

14.

ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ή ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΖΥΓΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΖΥΓΙΣΗ ή ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

1.000 ΚΑΙ

500 ΕΥΡΩ

15.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ή ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4264/2014

500 ΕΥΡΩ

 

16.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

500 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4264/14 περί «Άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

1.Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχοή αρνείται με οποιαδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για την διεξαγωγή του ελέγχου όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης,τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτουμένων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσης τους.

2.Όποιος  χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3. α) Όποιος  διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

      β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

      γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.

4.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπόριο ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

5.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 (πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό πωλητή) και 16 (πρόσληψη επαγγελματία πωλητή) του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών.

6.Σε περίπτωση που η βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου περιέχει αναληθή και ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με το υπ΄ αριθμ. Α2-795-1/9/2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης που μας εστάλη μας διευκρινίζει ότι ο Παραγωγός επιλέγει τις ημέρες προσέλευσης και διατηρεί τις Λαϊκές Αγορές από Δευτέρα ως Σάββατο, που αναγράφονται στην άδεια του.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ