ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΝΟΜΟΣ 4497/2017 ΦΕΚ Α΄ 171/13-11-2017
14 Νοεμβρίου 2017
ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ » ΕΥ CLUB»
4 Δεκεμβρίου 2017
Όλες

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4497/2017 ΦΕΚ Α΄ 171/13.11.2017 στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ., η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα των λαϊκών αγορών του Νομού Θεσσαλονίκης, τα τακτικά μέλη της και οι αναπληρωτές τους ορίζονται πλέον από την Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης. Συγκεκριμένα έπειτα από έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. με αρ. πρωτ. 491986/6303/21.11.2017 με το οποίο ζητείται ο ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της ΕΛΑ, η Ομοσπονδία σε απάντηση με έγγραφό της με αρ. πρωτ. 2520/22.11.2017 ορίζει ως εξής τους αντιπροσώπους της:

1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ κ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ κ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

2ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» κ. ΛΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» κ. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ