ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
20 Απριλίου 2018
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
23 Απριλίου 2018
Όλες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι – συναδέλφισσες παραγωγοί

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης σας ενημερώνει ότι προκειμένου να επέλθει βελτίωση του νέου νόμου 4497/2017 και να απαλειφθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία με αφορμή την επικείμενη τροποποίηση του νόμου, η οποία θα κατέβει στη Βουλή των Ελλήνων συνεχίζει τον αγώνα της για τους παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών.

Διαπραγματευόμαστε τα εξής:

  1. Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων

Ζητήσαμε  την κατάργηση των Καταστάσεων Διακινούμενων Ποσοτήτων, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία του ήδη επιβαρυμένου παραγωγού- αγρότη.                               

  1. Μεταβιβάσεις Παραγωγικών Αδειών.                                                                                                           Ζητήσαμε να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις μεταβίβασης παραγωγικής άδειας και η διοικητική πράξη να γίνεται από την εκδούσα αρχή.
  2. Επιτροπές Λαϊκών Αγορών                                

Ο αποφασιστικός χαρακτήρας της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών.   

  1. Τακτικές Συνεδριάσεις των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών

Ζητήσαμε να ορίζεται στο νόμο το πλήθος των συνεδριάσεων της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, καθώς στη Θεσσαλονίκη, η εν λόγω Επιτροπή δεν συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αντίθεση με την Αττική.   

  1. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Ζητούμε την κατάργηση της Ασφαλιστικής Ενημερότητας διότι αφενός μεν ΔΕΝ προβλέπονταν σε κανένα προγενέστερο νόμο για την  ανανέωση παραγωγικής άδειας, αφετέρου δε στους επαγγελματίες πωλητές δίνονται συνεχώς παρατάσεις.

  1. Καταστάσεις ΕΛΓΑ

Ζητούμε την αποκατάσταση των πραγματικών στρεμματικών αποδόσεων των παραγόμενων χωραφιών (στρέμμα/ κιλά) στις καταστάσεις του ΕΛΓΑ.

Η Ομοσπονδία μας για όλα τα παραπάνω και όσα πιθανών να προκύψουν παρεμβαίνει και θα συνεχίσει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  και θα καταθέσει εκ νέου για την Τροποποίηση του Νόμου 4497/2017 που θα κατέβει στη Βουλή των Ελλήνων εμπεριστατωμένες προτάσεις εσωκλείοντας όλα τα παραπάνω.

Η Ομοσπονδία μας, ο πλέον αρμόδιος θεσμικός παράγοντας πάντα στοχεύει στην διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων και συμφερόντων των παραγωγών των λαϊκών αγορών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ