ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
31 Μαρτίου 2019
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
4 Απριλίου 2019
Όλες

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 4497/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι επίσημες συναντήσεις και πολύμηνες επαφές της Ομοσπονδίας μας με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή επιφέρουν επιμέρους αλλαγές βελτίωσης του ν. 4497/2017 προς το καλύτερο.
Η Ομοσπονδία συμπρωταγωνιστεί στις τροποποιήσεις του ν. 4497/2017 και πετυχαίνει το διαπραγματευτικό της στόχο, ο οποίος είναι η εξασφάλιση των συμφερόντων των παραγωγών –πωλητών που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές ανά την Επικράτεια.
Συγκεκριμένα κατάφερε τα κάτωθι:
1. Ο πωλητής ενημερώνει πλέον τις Καταστάσεις Διακινούμενων Προϊόντων μηνιαίως και συγκεντρωτικά ανά προϊόν.
2. Η αναπλήρωση του παραγωγού γίνεται πλέον και από τους γονείς και τα αδέλφια.
3. Η μεταβίβαση παραγωγικής άδειας εκτός από την περίπτωση «συνταξιοδότησης» του παραγωγού γίνεται και σε περιπτώσεις «θανάτου ή παραίτησης του κατόχου ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον».
4. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών συνεδριάζουν δύο (2) τουλάχιστον φορές τον μήνα.
5. Απαλλαγή από το ημερήσιο τέλος των παραγωγών, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους, με αίτηση τους στον φορέα λειτουργίας.
6. Αύξηση των εκπροσώπων των παραγωγών με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. σε τρεις(3) από (2), οι οποίοι ορίζονται από την Ομοσπονδία μας.
7. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών στις Επιτροπές έχουν εισηγητικό ρόλο (υπερκάλυψη 20% και αμοιβαία αλλαγή θέσης)
8. Συγκρότηση 5μελών Επιτροπών ανά λαϊκή αγορά.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν στα άρθρα 46 και 101 του ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52 Α’/01.04.2019, όπως σας δίνονται παρακάτω.