ΚΛΟΠΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
11 Μαΐου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
13 Μαΐου 2021
Όλες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ                                                                       ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ   Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 Τ.Κ. 542. 48 ΤΗΛ. 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875 email:omospo11@otenet.gr Url: www.laikesagores.gr

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι παραγωγοί,                

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.119769(858)/05-04-2021 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ,με θέμα <<Τροποποίηση Απόφασης συγκρότησης Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης>> ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4497/2017, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 318/Υ.Ο.Δ.Δ/21-04-2021(ΑΔΑ 6Η997ΛΛ-81Ξ) και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών  Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θράκης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021σας ενημερώνουμε πως η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών συντάχθηκε ως εξής:

  • Τακτικό Μέλος κ. Μακρίδης Βασίλειος του Γεωργίου με αναπληρωτή τον κ. Τζιούρα   Χρήστο του Κωνσταντίνου
  • Τακτικό Μέλος κ. Λαβιδάς Γεώργιος του Αστερίου με αναπληρωτή τον κ. Γιατσιάτσιο Στυλιανό  του Χήστου
  • Τακτικό Μέλος κ. Καρυπίδης Άνέστης του Άνθιμου με αναπληρωτή τον κ. Κωστηκεχαγιά Συμεών του Θεοδώρου.

                                                        Για το Δ.Σ.

               Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

          Μακρίδης Βασίλειος                         Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος