ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΥ 4264/2014

Διαβεβαιώσεις απο το Υπουργείο Οικονομικών για την φορολόγησή μας
9 Ιουλίου 2014
Προβλήματα απο την ισχυρή νεροποντή στη Νάουσα την Τρίτη, 22 Ιουλίου
23 Ιουλίου 2014
Όλες

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΥ 4264/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι Παραγωγοί,

 

Δυστυχώς πολλά ακούγονται και άλλα τόσα λέγονται για το καθεστώς των  Λαϊκών Αγορών και τον επίμαχο Νόμο 4264/2014…

Το γεγονός όμως είναι ένα: Έχουμε στα χέρια μας την τροπολογία που πρόκειται να κατατεθεί στο Β’ Θερινό τμήμα της Βουλής, στις 22 Ιουλίου 2014, αναφορικά με τον προαναφερθέντα Νόμο, η οποία έχει ως εξής:

1.       Τροποποιείται το εδάφιο α του άρθρου 40 του νόμου 4264/2014 ως εξής:

«α) Τα άρθρα 33 έως 39 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) καταργούνται από την 1/11/2014.»

2.       Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 4264/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ξεκινάει από την 1/11/2014.»

3.       Η παράγραφος του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) τροποποιείται ως εξής:

«3. Μέχρι την κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών κατά το άρθρο 21 τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα λειτουργίας των Οργανισμών εκτός από συμβάσεις προμηθειών ποσών άνω των 3.000 ευρώ. Για υφιστάμενες έως τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεις συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νομίμως προβλεπόμενων παρατάσεων αυτών ισχύουν οι κατά το χρόνο έκδοσής τους κείμενες διατάξεις

4.      Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 4264/20144 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρις 20% επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση.»

 

 

Κυρίες και Κύριοι Παραγωγοί,

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΚΛΗΡΑκαι με μοναδικό σύμμαχό μας το ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ δουλεύουμε μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε χάρες από κανένα, αποδεικνύοντας συνεχώς ότι είμαστε οι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ των γεγονότων.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους ίδιους ρυθμούς έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Θα σας ενημερώσουμε για περεταίρω εξελίξεις.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ