5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
20 Οκτωβρίου 2017
ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
30 Οκτωβρίου 2017
Όλες

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. και ώρα 11:30 π.μ. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν αρχικά τα εκτός Ημερήσια Διάταξης δύο θέματα: 1. Η οριστική διαγραφή τριών (3) επαγγελματικών αδειών, κατόπιν αίτησης των ιδίων, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και 2. Με αφορμή το έγγραφο του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης «Η Πρόοδος» η χορήγηση λαϊκών αγορών σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Ο.Λ.Α.Θ., αρμοδιότητας πλέον της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ., των οποίων η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, λόγω κατάργησης του Ο.Λ.Α.Θ. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. ήταν να διαπιστώσει η υπηρεσία ανά περίπτωση αν συνέτρεχαν τότε οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ( ανανέωση αδείας και οικονομική τακτοποίηση). Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και Γεν. Γραμματέας του Σωματείου «Η Πρόοδος» κ. Μακρίδης Βασίλειος και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Η Πρόοδος» κ. Λαβιδάς Γεώργιος, αντιπρότειναν νε μεν να υπάρξει έλεγχος αναφορικά με τις ανανεώσεις των αδειών αυτών, καθώς και οικονομικός έλεγχος, όπως ορίζεται από το νόμο, όμως ο έλεγχος αυτός να αφορά την τελευταία ανανέωση, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που δραστηριοποιείται ένας πωλητής σήμερα στις λαϊκές αγορές είναι ήδη οικονομικά τακτοποιημένος. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. Οι επανειλημμένες και συνεχείς οχλήσεις προς την υπηρεσία, από την κατάργηση του Ο.Λ.Α.Θ. και έπειτα, Ομοσπονδίας και Σωματείου, όπου έπειτα από μεγάλο αγώνα κατάφεραν την εξασφάλιση της χορήγησης λαϊκών αγορών σε όλους αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό δεν ήταν κατοχυρωμένοι. Στη συνέχεια τέθηκαν προς ψήφιση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Απαλλαγή όλων των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών από το ημερήσιο τέλος προσέλευσης στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ. από 07-01-2017 έως και 14-01-2017 για λόγους ανωτέρας βίας-δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις), η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. 2. Ανάκληση τμήματος της με αριθμό 48/20-05-2016 απόφασης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. που αφορά στη συμπλήρωση προϊόντων άλλης κατηγορίας (συμπλήρωση πωλούμενου είδους) στην άδεια του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. 3. Συμπλήρωση προϊόντων άλλης κατηγορίας (συμπλήρωση πωλούμενου είδους) σε τρεις (3) άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία καθώς ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης κ. Μακρίδης Βασίλειος τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αλλαγή – αύξηση των μέτρων πάγκου του εκάστοτε επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών και γίνεται εκ του πονηρού χωρίς όμως να προσθέτουν τα προϊόντα της κατηγορίας «Είδη Παντοπωλείου». Για το λόγο αυτό όσες τέτοιες αιτήσεις τίθενται προς ψήφιση και είναι 3μετρες οι άδειες δεν θα τις εγκρίνει. Στο σημείο αυτό και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Η Πρόοδος» κ. Λαβιδάς Γεώργιος τοποθετείται υπέρ του κ. Μακρίδη Βασίλειου δηλώνοντας ότι το πρόβλημα αυτό έχει αντίκτυπο στο χώρο των λαϊκών αγορών. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών ενημέρωσε ξανά την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών ότι η υπηρεσία σε όλες αυτές τις επαγγελματικές άδειες διευκρινίζει και αναγράφει στην άδεια τη μη μεταβολή των μέτρων του πάγκου και ενώ κατανοεί τα προβλήματα οφείλει η υπηρεσία βάση νόμου να τις δεχτεί. 4. Προσωρινή αναπλήρωση έντεκα (11) αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών, εγκρίθηκαν ομόφωνα. 5. Δύο (2) μεταβιβάσεις και χορηγήσεις παραγωγικών αδειών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 6. Εκατόν επτά (107) ανανεώσεις παραγωγικών αδειών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 7. Δύο (2) ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 8. Πέντε (5) χορηγήσεις – εκδόσεις αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ., εγκρίθηκαν ομόφωνα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ