ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21 Φεβρουαρίου 2018
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ»
6 Μαρτίου 2018
Όλες

Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε χθες ημέρα Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:30 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρώτο από τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν «Ισολογισμός 2017 – Προϋπολογισμός 2018 – Ορισμός Γενικής Συνέλευσης». Ομόφωνα το Σώμα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ενέκρινε τον Ισολογισμό του 2017 και τον Προϋπολογισμό του 2018 και όρισε ως ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας τις 18 Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου «Η Πρόοδος» με αποκλειστικά θέματα: 1ο . Ισολογισμό 2017 – Προϋπολογισμό 2018 και 2ο. Απολογισμό της Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Στο δεύτερο θέμα: «Νέες Βελτιωτικές Προτάσεις του νέου νόμου 4497/2017», ενημερώνεται το Σώμα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ότι η Ομοσπονδία έχει ήδη πραγματοποιήσει μία συνάντηση με το νέο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αυλωνίτη Δημήτριο στην Αθήνα και συνέβαλε στην πρόσκληση του στη Θεσσαλονίκη, η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων στην Αθήνα με αποτέλεσμα την παραίτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Αναφέρεται ότι από τις 13 Νοεμβρίου του 2017, όπου έγινε Νόμος του Κράτους ο 4497/2017 έχουν αποσταλεί και έχουν τεθεί υπόψη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αυλωνίτη Δημήτριου έγγραφα με όλα τα θέματα – προβλήματα που προκύπτουν στο χώρο των λαϊκών αγορών και αφορούν εκδόσεις, ανανεώσεις, μεταβιβάσεις παραγωγικών αδειών, προσθήκη, αλλαγή και τοποθέτηση παραγωγών σε λαϊκές αγορές και αναμένονται διευκρινιστικές, ώστε οι Υπηρεσίες να διεκπεραιώνουν τις ενέργειες αυτές. Ενημερώνεται το Δ.Σ. ότι έχει οριστεί το ποσό του παραβόλου με την απόφαση 12679/07-02-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο ήταν ένα από τα αιτήματα της Ομοσπονδίας. Στο τρίτο θέμα τις «Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων», τονίζεται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Μακρίδη Βασίλειο  ότι το νέο αυτό παραστατικό, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο νόμο και απαιτείται η συμπλήρωση του από τους παραγωγούς μαζί με το Δελτίο Αποστολής, έχει τεθεί ως ερώτημα και στην επίσκεψη του ιδίου και του Προέδρου του Σωματείου «Η Πρόοδος» κ. Λαβιδά Γεώργιου στην Αθήνα, αλλά και εγγράφως και αναμένεται η σχετική εγκύκλιος, ώστε να η θεώρησή του να πραγματοποιείται συγκεντρωτικά. Στο τέταρτο θέμα «Εκδόσεις – Ανανεώσεις Παραγωγικών Αδειών» ενημερώνεται το Δ.Σ. ότι πολλοί Δήμοι δεν πραγματοποιούν εκδόσεις, ανανεώσεις ή μεταβιβάσεις σε άδειες παραγωγών διότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα. Η Ομοσπονδία σε ερώτημα της στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη μη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί έλαβε ως απάντηση το υπ’ αρ. πρωτ. 14146/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «…Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτεί ο νόμος κυρίως επί τεχνικών θεμάτων σχετικά με το παράβολο ή με την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, κ.λ.π. δεν δύναται να καταστήσουν τον νόμο ανενεργό ή να θέσουν σε αδράνεια την διενέργεια ελέγχων σε λαϊκές αγορές για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.». Ενημερώνεται το Σώμα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ότι η Ομοσπονδία είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο και αν χρειαστεί θα πραγματοποιηθεί εκ νέου επίσκεψη στην Αθήνα προκειμένου να διευθετηθούν όσο το δυνατό πιο άμεσα τα προαναφερόμενα ζητήματα. Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι έχουν σταλεί έγγραφα για εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου σε όλους τους Δήμους, καθώς και για συνείσπραξη συνδρομής υπέρ Ομοσπονδίας από τους φορείς λειτουργίας. Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης τα «Διάφορα» δεν υπάρχει κάποιο θέμα προς συζήτηση  και λύεται η συνεδρίαση.      

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ