ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
20 Φεβρουαρίου 2019
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
26 Μαρτίου 2019
Όλες

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πρώτο από τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν «Ισολογισμός 2018 – Προϋπολογισμός 2019». Ομόφωνα το Σώμα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ενέκρινε τον Ισολογισμό του 2018 και τον Προϋπολογισμό του 2019.

Στο δεύτερο από τα θέματα «Τροποποίηση Νόμου 4497/2017», ενημερώθηκε το Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την επικείμενη τροποποίηση του Νόμου 4497/2017 που διέπει το χώρο των λαϊκών αγορών και για τις τροποποιητικές προτάσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες εντάχθηκαν στην τροπολογία, καθώς η Ομοσπονδία μας βρίσκεται πάντα στις επάλξεις των εξελίξεων.

Το τρίτο θέμα ήταν «Τροποποίηση Καταστατικού άρθρα 9 και 16». Ομόφωνα το Σώμα ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας.

Στο τέταρτο θέμα «Ορισμός Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές Ομοσπονδίας» το Σώμα του Δ.Σ. όρισε ως ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας τις 17 Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου «Η Πρόοδος» με αποκλειστικά θέματα: 1ο . Ισολογισμό 2018 – Προϋπολογισμό 2019, 2ο. Απολογισμό της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και 3ο Εκλογές Ομοσπονδίας. Στο δεύτερο σκέλος του τέταρτου θέματος, το οποίο είναι Εκλογές της Ομοσπονδίας ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών προτάθηκε η 31η Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή και ως ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφίων η 26η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη. Ομόφωνα το Σώμα του Δ.Σ. ενέκρινε την 26η Μαρτίου 2019 ως καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφίων και την 31η Μαρτίου 2019 ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών της Ομοσπονδίας.

Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης έπειτα από αίτηση του για «Ένταξη του Σωματείου Παραγωγών Κομοτηνής στη δύναμη της Ομοσπονδίας» το Σώμα του Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη του Σωματείου Παραγωγών Κομοτηνής στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Στο τελευταίο (6ο) από τα θέματα ημερήσιας διάταξης «Διάφορα» δεν υπάρχει κάποιο θέμα προς συζήτηση  και λύεται η συνεδρίαση.

    

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ