ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 5ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΘ
2 Δεκεμβρίου 2019
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΤV100
16 Δεκεμβρίου 2019
Όλες

ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξώδικο θα κατατεθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τους συνδικαλιστικους φορεις για τη μη ύπαρξη χημικών τουαλετων στις λαϊκές αγορές. Σας παραθέτουμε παρακάτω το εξωδικο:

Εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία

1. Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κ.Καραμανλή αρ. 157 ακι εκπροσωπείται νόμιμα κατά το Καταστατικό της
2. Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αν.Ρωμυλίας 25-27 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά το Κατασατικό της

ΠΡΟΣ
Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 64, με ΑΦΜ 997612598 και εκπροσωπείται νόμιμα,

Όπως σας είναι γνωστό σύμφωνα με το άρ. 36 παρ. 6 εδ.α’ ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου τέλους των προσερχομένων στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών γίνεται κατά ποσοστό 60% υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατά ποσοστό 40% στους Δήμους, στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές.
Τα χρήματα αυτά προορίζονται «….για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την προμήθεια και χρήση κινητών τηλεφώνων για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των υπηρεσιών ελέγχου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας…», όπως επί λέξει αναφέρεται στο ως άνω εδάφιο.
Εδώ και ικανό χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη της σύμβασης με τη μειοδότρια εταρεία για τις χημικές τουαλέτες που τοποθετούνται στις λαϊκές αγορές για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας τους, οι όροι υγιεινής αλλά και οι συνθήκες εργασίαςν όλων των συμμετεχό έχουν μεταβληθεί προς το χείριστο, όπως άλλωστε είναι εύκολα αντιληπτό. Ταυτοχρόνως, η δημόσια υγεία τίθεται εν αμφιβόλω σε καθημερινή βάση, γεγονός επίσης αυτονόητο, με δεδομένη τη συρροή εκατοντάδων ανθρώπων, ακόμα και χιλιάδων, στις λαϊκές αγορές κατά τη λειτουργία τους.
Επειδή τη συγκεκριμένη κατάσταση όλοι εμείς, επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές, εργαζόμενοι στις λαϊκές αγορές την έχουμε βιώσει και πάλι στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, με τη λύση να δίδεται τότε μετά από παρέλευση τεράστιου χρονικού διαστήματος.
Επειδή το ημερήσιο τέλος το οποίο καταβάλουν όλοι οι προσερχόμενοι πωλητές στις λαϊκές αγορές έχει κατά το Νόμο ανταποδοτικό χαρακτήρα και ήδη μέσω αυτού συνεισπράττετε και η αναλογία που αντιστοιχεί για τις χημικές τουαλέτες.
Σας καλούμε
Να προχωρήσετε άμεσα στις σχετικές διαδικασίες για την ανακήρυξη μειοδότη ο οποίος θα τοποθετεί σε καθημερινή βάση τις χημικές τουαλέτες στις λειτουργούσες λαϊκές αγορές, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα λειτουργίας αυτών, προκειμένου να μη διασαλευθεί περισσότερο η εύρυθμη λειτουργία αυτών και να αποκατασταθεί η διακινδύνευση της δημόσιας Υγείας. Ταυτόχρονα να προχωρήσετε άμεσα και μέχρι την εγκατάσταση του μειοδότη, στη μείωση του καταβαλόμενου από όλους τους συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές ημερήσιου τέλους.
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτήν που απευθύνεται για να πληροφορηθεί τις νόμιμες συνέπειες και το περιχόμενό της αντιγράφοντάς το στην έκθεση επιδόσεώς του.
Θεσσαλονίκη, 12-12-2019

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ