ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
25 Απριλίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
13 Ιουνίου 2019
Όλες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρέμβαση πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών στο Δήμο Σκύδρας έπειτα από οχλήσεις παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών μελών της λόγω μη τήρησης του Νόμου 4497/2017 αναφορικά με τις ανανεώσεις παραγωγικών αδειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παραγωγού ο τρόπος διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων του (λιανικώς ή χονδρικός), να ορίσει τις εκτιμώμενες ποσότητες της παραγωγής που θα πουλήσει στη λαϊκή αγορά, σε πόσες λαϊκές αγορές θα επιλέξει να δραστηριοποιηθεί και το χρονικό διάστημα που θα διαθέσει τα προϊόντα του όχι άνω του ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Ενώ ο υπάλληλος της αρμόδιας αρχής έκδοσης και ανανέωσης της άδειας οφείλει να καταγράψει στο έντυπο της αδείας του τα όσα δήλωσε ο παραγωγός και εν συνεχεία να αποστείλει όλα τα δικαιολογητικά από τις ανανεώσεις των αδειών στις τριμελείς επιτροπές, οι οποίες μπορούν να διεξάγουν ελέγχους σε ποσοστό 30% των αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται (άρθρο 12 παρ. 2).

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για την προάσπιση των παραγωγών- μελών της .
Σας παραθέτουμε παρακάτω αυτούσιο το εν λόγω έγγραφο.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ