Διευκρινήσεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (POS).

Μεγάλες αλλαγές που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία.
11 Φεβρουαρίου 2017
Νέος τρόπος καταβολής υπέρ ΕΦΚΑ.
11 Φεβρουαρίου 2017
Όλες

Διευκρινήσεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (POS).

Συνάδελφοι Παραγωγοί,

Σύμφωνα με τον Νόμος υπ’ αριθμ. 4446/2016ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016 άρθρο 65 παρ.3:

 «3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, ορίζονται τα εξής:

α. οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ»

Επειδή η εν λόγω κοινή Υπουργική απόφαση δεν έχει υπογραφεί, δεν είμαστε υπόχρεοι να αναρτήσουμε, στο πάγκο μας, οτιδήποτε έχει σχέση με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

 

 

                                Για το Δ.Σ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ