ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
16 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9 Οκτωβρίου 2017
Όλες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. και ώρα 10:30 π.μ. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και τέθηκαν προς ψήφιση τα εξής θέματα: 1. Έξι (6) μεταβιβάσεις παραγωγικών αδειών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 2. Τέσσερις (4) ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών, οι οποίες κατατέθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταγενέστερα και πλέον οι φάκελοι τους είναι πλήρης, εγκρίθηκαν ομόφωνα. 3. Συμπλήρωση προϊόντων άλλης κατηγορίας (συμπλήρωση πωλούμενου είδους) σε άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία καθώς ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης κ. Μακρίδης Βασίλειος θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αλλαγή – αύξηση των μέτρων πάγκου του εκάστοτε επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών ενημέρωσε την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών ότι η υπηρεσία σε όλες αυτές τις επαγγελματικές άδειες διευκρινίζει και αναγράφει στην άδεια τη μη μεταβολή των μέτρων του πάγκου. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μακρίδης Βασίλειος επισημαίνει στο σημείο αυτό ότι ενώ γίνεται η ενημέρωση, όταν θα βρεθεί στο χώρο των λαϊκών αγορών ο εκάστοτε επαγγελματίας βάζει παραπάνω μέτρα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως σε όσους επαγγελματίες γίνεται η αλλαγή σε «Είδη Παντοπωλείου» και δηλώνει ότι ΔΕΝ πρόκειται να ξαναψηφίσει οποιαδήποτε προσθήκη της κατηγορίας «Είδη Παντοπωλείου» διότι γίνεται εκ του πονηρού για να αυξηθούν σε 5μετρα οι πάγκοι χωρίς όμως να προσθέτουν τα προϊόντα της κατηγορίας «Είδη Παντοπωλείου».  4. Οριστική διαγραφή τριών (3) επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών από το Μητρώο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και ακύρωση της αδείας τους, έπειτα από αίτηση των ιδίων, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 5. Δεκατέσσερις (14) αιτήσεις για προσωρινή αναπλήρωση αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών, με κατατεθειμένα τα απαιτούμενα όπως ορίζει ο νόμος δικαιολογητικά, εγκρίθηκαν ομόφωνα. 6. Διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από το Μητρώο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και ακύρωση της αδείας του, έπειτα από αίτηση του ιδίου, εγκρίθηκε ομόφωνα. 7. Ανανεώσεις αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Αφορούν 238 αιτήσεις ανανέωσης παραγωγικών αδειών , οι οποίες είναι με προσκόμιση πλήρη δικαιολογητικών και επιπλέον 30 αιτήσεις, προγενέστερης συνεδρίασης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών στις 2 Μαρτίου 2017, στις οποίες οι αιτούντες δεν είχαν καταθέσει οικονομικά στοιχεία. Όμως με την τροποποίηση του κανονισμού στις 2 Ιουνίου 2017 δεν είναι πλέον προϋπόθεση η κατάθεση των οικονομικών στοιχείων και μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ανανέωσης. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών ενέκρινε λοιπόν ομόφωνα τις ανανεώσεις των 268 παραγωγικών αδειών. 8.  Ενενήντα πέντε (95) αιτήσεις ανανέωσης έγκρισης προσέλευσης παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μακρίδης Βασίλειος ζητάει από την υπηρεσία να διευκρινίσει αν σε περίπτωση έχει μεσολαβήσει κάποια άλλη διαδικασία σε κάποια από αυτές τις 95 παραγωγικές άδειες, όπως π.χ. μεταβίβαση αδείας, σε όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε έως ότου κατατεθούν σήμερα προς ψήφιση αν αλλάζει κάτι τέτοιο την απόφαση. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών απαντώντας αναφέρει ότι οποιαδήποτε μεταβολή πραγματοποιήθηκε πριν ή και μετά της αίτησης όπως π.χ. μεταβίβαση αδείας, δεν αλλάζει την έγκριση προσέλευσης. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών ενέκρινε ομόφωνα τις ενενήντα πέντε (95) αιτήσεις έγκρισης προσέλευσης παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών με εκδούσα αρχή εκτός Νομού Θεσσαλονίκης . 9. Δύο (2) αιτήσεις για απαλλαγή από το ημερήσιο τέλος επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, λόγω ανικανότητας προς εργασία, οι οποίες εγκρίνονται ομόφωνα. 10. Εννέα (9) χορηγήσεις – εκδόσεις αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ. εγκρίνονται ομόφωνα. Εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθηκε για μια ακόμα φορά η προσέλευση των παραγωγών στις λαϊκές αγορές Μ.Ε.Θ. Το αμιγώς παραγωγικό Σωματείο «Η Πρόοδος», του οποίου στόχος και επιδίωξη είναι το συμφέρον των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ., με τον Πρόεδρο κ. Λαβιδά Γεώργιο και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και Γεν. Γραμματέα του Σωματείου «Η Πρόοδος» κ. Μακρίδη Βασίλειο, οι οποίοι είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, έπειτα από πολύμηνο αγώνα και συνεχείς πιέσεις στην υπηρεσία κατάφεραν να δεσμευτεί και να κινήσει η υπηρεσία όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ. και δεν αναγράφονται στις άδειές τους οι λαϊκές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ