Επιστρεπτέα προκαταβολή
12 Ιανουαρίου 2022
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΤΟΥ 2021,ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΘΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
19 Απριλίου 2022
Όλες

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4849/21

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4849/21

-Πωλήσεις πωλούμενων ειδών ανά κατηγορία για παραγωγούς-επαγγελματίες.