ΣΩΜ�’ΤΕΙ�’ ΟΜΟΣΠΟΝ�»Ι�’Σ & ΜΕΛ�- �»ΙΟΙΚ�-ΤΙΚΩΝ ΣΥΜ�’ΟΥΛΙΩΝ

ΣΩΜ�’ΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚ�-Σ ‘’�- ΠΡΟΟ�»ΟΣ’’

Πρόεδρος Λαβιδάς �»εώργιος
�’ντιπρόεδρος �’’: �»ούμπλας �»εώργιος
�’ντιπρόεδρος �’’: Τσαντίνης �»ημήτριος
�»ενικός �»ραμματέας Μακρίδης �’ασίλειος
�’ναπληρωτής �»ραμματέας Κεχαγιάς Χαρίτων
Ταμίας: Καρυπίδης �’νέστης
Έφορος �»ημοσίων Σχέσεων Λαβιδάς �»εώργιος
Μέλη: Παππάς �’θανάσιος
  Μόκρης Ευάγγελος
  Κουκουμάπας �»εώργιος
 

Κωστηκεχαγιάς Συμεών

Σαραντόπουλος Ευάγγελος

ΣΩΜ�’ΤΕΙΟ ΠΙΕΡΙ�’Σ «Ά�»ΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ«

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
�’ντιπρόεδρος: Παπανικολάου Νικόλαος
�»ραμματέας Τσαχουρίδης �»εώργιος
Ταμίας: Παπαδημητρίου �’ντώνιος
Μέλος: Τουλίκας �’ασίλειος

ΣΩΜ�’ΤΕΙΟ �-Μ�’ΘΙ�’Σ

Πρόεδρος Πλατιόπουλος �’ντώνιος
�’ντιπρόεδρος: Κυριαζόπουλος Παναγιώτης
�»ραμματέας Μπουκουβάλας �»ρηγόριος
Ταμίας: Τσιλίκας �»εώργιος
Μέλος: �»ενηγιώργης �»ιονύσιος

ΣΩΜ�’ΤΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πρόεδρος Κοτόπουλος Μιχαήλ
�’ντιπρόεδρος: Παρίσης Ειρηναίος
�»ραμματέας Χατζηαθανασίου Νικόλαος
Ταμίας: Μπουδουρίδης Σάββας
Μέλος: Τσικιστηρμάς �»εώργιος

ΣΩΜ�’ΤΕΙΟ Χ�’ΛΚΙ�»ΙΚ�-Σ «ΜΕ�»�’Σ �’ΛΕΞ�’Ν�»ΡΟΣ«

Πρόεδρος �’νέγρονος �»ημήτριος
�’ντιπρόεδρος: Παναγιωτίδου Σταυρούλα
�»ραμματέας Λαζαρίδης Χρήστος
Ταμίας: Ντόντσιος Νικόλαος
Μέλος: �»καρλής �»εώργιος

ΣΩΜ�’ΤΕΙΟ ΠΕΛΛ�’Σ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ«

Πρόεδρος Μαυρίδης �’βραάμ
�’ντιπρόεδρος: Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
�»ραμματέας �»ιαννιτσιώτης Χρύσανθος
Ταμίας: Καλλιανίδης �’ριστείδης
Μέλος: Μακρίδης �’ασίλειος

ΣΩΜ�’ΤΕΙΟ Ξ�’ΝΘ�-Σ «ΕΛΠΙΣ«

Πρόεδρος Χατζόπουλος Χρήστος
�’ντιπρόεδρος: Παϊσιάδου Ειρήνη
�»ραμματέας Μολά Εκρέμ
Ταμίας: Κυριακίδης Ιωσήφ
Μέλος: Σισαμπέρης Θεοφάνης