Ημερήσιο Δικαίωμα για τους Παραγωγούς του Νομού Θεσσαλονίκης

Κατάργηση Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
13 Μαρτίου 2012
Προσπάθειες για την αποφυγή κατάργησης των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών
22 Μαρτίου 2012
Όλες

Ημερήσιο Δικαίωμα για τους Παραγωγούς του Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι Παραγωγοί,

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε οτι ένα ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ του κλάδου μας ικανοποιήθηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας των εκπροσώπων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΑΘ– του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, κ. Μακρίδη Βασιλείου και του Προέδρου του Σωματείου <<Πρόοδος>>, κ. Λαβιδά Γεωργίου- μετά και απο τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΟΛΑΘ, κ. Πάππου Μιχαήλ.

Απο την 01/04/2012, λοιπόνθα καταβάλουμε και πάλι το ημερήσιο δικαίωμα ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ και ΟΧΙ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και έτσι απο τώρα και στο εξής, θα πληρώνουμε το ποσό που αναλογεί στον καθένα, όπως ακριβώς ορίζει ο Νόμος για τους Παραγωγούς.

Δε σταματούν ωστόσο εδώ οι προσπάθειές μας, αλλά συνεχίζουμε για τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ των συνθηκών του κλάδου μας και των Λαϊκών Αγορών γενικότερα.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ