ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

Καταγγελίες για περίεργες εγγραφές από διάφορους συνδικαλιστικούς φορείς σε λαικές αγορές.
11 Φεβρουαρίου 2015
Χημικές τουαλέτες στις λαϊκές αγορές
26 Φεβρουαρίου 2015
Όλες

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατόπιν της συνεδρίασης του Δ.Σ  στις  5/02/2015 ημέρα Πέμπτη, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Κ. Καραμανλή 157, ορίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ  η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 1/3/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία του Σωματείου Παραγωγών η «ΠΡΟΟΔΟΣ» στην οδό Φαιάκων 41-43 κ. Τούμπα.

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.       ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

2.       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

3.       ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ