ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Λ.Α. Μ.ΕΘ.
27 Φεβρουαρίου 2020
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2020
3 Μαρτίου 2020
Όλες

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 οι αγρότες με την ψήφιση του νέου νόμου 4670/2020 (ΦΕΚ 43 Α’/28.02.2020) θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν την κλίμακα των ασφαλιστικών εισφορών τους για το έτος 2020 μέσω της πλατφόρμας του ψηφιακού ιστότοπου του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) με προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020. Οι αγρότες έχουν να επιλέξουν μεταξύ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών οι οποίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και υπέρ Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) και έχουν ως εξής: Ασφαλιστικές Κατηγορίες: Περιλαμβάνουν αναλυτικά τις εξής εισφορές: 1) Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€), 2) Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€), 3) Εισφορά αγροτικής εστίας (€) 1η 87ευρώ 32ευρώ 2ευρώ Συνολικό ποσό (€): 121ευρώ2η 104ευρώ 38ευρώ 2ευρώ Συνολικό ποσό (€): 144ευρώ3η 132ευρώ 38ευρώ 3ευρώ Συνολικό ποσό (€): 173ευρώ4η 166ευρώ 38ευρώ 3ευρώ Συνολικό ποσό (€): 207ευρώ5η 207ευρώ 38ευρώ 4ευρώ Συνολικό ποσό (€): 249ευρώ6η 280ευρώ 38ευρώ 6ευρώ Συνολικό ποσό (€): 324ευρώ Όσο πιο υψηλή η ασφαλιστική κατηγορία τόσο υψηλότερη η σύνταξη. Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία το ποσό της σύνταξης αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή. Ο παρακάτω πίνακας ενδεικτικά αποτυπώνει το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία και τα έτη ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 30-31 € 507,32 € 531,42 € 571,11 € 619,31 € 677,42 € 780,9031-32 € 515,94 € 541,72 € 584,18 € 635,74 € 697,92 € 808,6232-33 € 524,55 € 552,01 € 597,25 € 652,17 € 718,41 € 836,3433-34 € 535,42 € 564,01 € 613,75 € 672,17 € 744,28 € 871,3434-35 € 546,30 € 578,01 € 630,25 € 693,67 € 770,16 € 906,3435-36 € 557,17 € 591,01 € 646,75 € 714,42 € 796,03 € 941,3436-37 € 568,27 € 604,27 € 663,58 € 735,59 € 822,43 € 977,0437-38 € 579,36 € 617,53 € 680,41 € 756,75 € 848,82 €1012,7438-39 € 590,45 € 630,79 € 697,24 € 777,92 € 875,21 €1048,4439-40 € 601,54 € 644,05 € 714,07 € 799,08 € 901,60 €1084,14

Οι ασφαλιστικές κλάσεις των αγροτών θα αυξάνονται τα επόμενα έτη, ως εξής:α) Το έτος 2021, αυξάνονται από 2 έως 8 ευρώ οι μηνιαίες εισφορές ανά κατηγορία και διαμορφώνονται ως εξής: (1) 123, (2) 147, (3) 177, (4) 212, (5) 254 και (6) 332 ευρώβ) Το έτος 2022, αυξάνονται από 2 έως 7 ευρώ οι μηνιαίες εισφορές ανά κατηγορία και διαμορφώνονται ως εξής: (1)125, (2) 150, (3) 180, (4) 216, (5) 260 και (6) 339 ευρώ.γ) Τα έτη 2023 και 2024, η προσαύξηση θα γίνεται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, του προηγούμενου έτους.δ) Από το 2025 και μετά, η προσαύξηση κατ’ έτος θα γίνεται κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.Μπορείτε να απευθυνθείτε στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ προκειμένου να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα παραπάνω.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ