ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
3 Μαρτίου 2020
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΤV 100
4 Μαρτίου 2020
Όλες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020 με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μάκη Βορίδη. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, ενώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης για την υποβολή έως την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, θα υπάρχει ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης εξαιρουμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020, κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του:• με απευθείας χρήση της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, κατόπιν εγγραφής στο on-line σύστημα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή• μέσω Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του παραγωγού, αφού πρώτα εκδοθεί ο μοναδικός «κωδικός υποβολής αίτησης».Καλείστε λοιπόν όλοι οι παραγωγοί έγκαιρα να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ