6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ. ΜΑΚΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
1 Νοεμβρίου 2017
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
6 Νοεμβρίου 2017
Όλες

6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2017 η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. και ώρα 11:30 π.μ. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσια Διάταξης: 1. Μία (1) αίτηση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών έπειτα από τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. υπ΄ αριθμόν 105/2/21-12-2016, σύμφωνα με την οποία δεν αποτελεί προϋπόθεση η εξόφληση τυχόν οφειλών ημερήσιου τέλους για την έκδοση της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. 2. Οχτώ (8) μεταβιβάσεις και χορηγήσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 3. Τρείς (3) χορηγήσεις – εκδόσεις παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 4. Πέντε (5) αιτήσεις προσωρινής αναπλήρωσης πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 5. Μία (1) ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών και οριστική διαγραφή του από το μητρώο της Υπηρεσίας, έπειτα από αίτηση του ιδίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. 6. Συμπλήρωση προϊόντων άλλης κατηγορίας (συμπλήρωση πωλούμενου είδους) σε μία (1) άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης κ. Μακρίδης Βασίλειος δεν ενέκρινε τη συγκεκριμένη αίτηση, καθώς πιστεύει ότι αποσκοπεί στην εκ του πονηρού αλλαγή – αύξηση των μέτρων πάγκου του εκάστοτε επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών , ο οποίος δεν προσθέτει τα προϊόντα της κατηγορίας «Είδη Παντοπωλείου». Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Η Πρόοδος» κ. Λαβιδάς Γεώργιος επίσης διαφώνησε με την συγκεκριμένη αίτηση, αλλά και με όσες γίνονται εκ του πονηρού δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο αθέμιτο ανταγωνισμό. Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών τόνισε για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών ότι η συμπλήρωση προϊόντων άλλης κατηγορίας (συμπλήρωση πωλούμενου είδους) σε μία επαγγελματική άδεια δεν σημαίνει και αύξηση των μέτρων πάγκου. Ο εκάστοτε επαγγελματίας δραστηριοποιείται στα ίδια μέτρα πάγκου κάτι που αναγράφεται και στην άδεια του και επιπλέον ενημερώνεται και ο ίδιος όταν του κοινοποιείται η απόφαση. 7. Εκατόν τρεις (103) ανανεώσεις παραγωγικών αδειών, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ