ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ
16 Οκτωβρίου 2018
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ
7 Νοεμβρίου 2018
Όλες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Κατόπιν έγγραφου με αρ. πρωτ. 15617/25.10.2018 του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο σας παραθέτουμε αυτούσιο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους παραγωγούς ακτινιδίων, για τους οποίους με νέα Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό 9475/136897/10.10.2018 ΦΕΚ 4728/Β’/22.10.2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ρυθμίζει εκ νέου θέματα εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων. Συγκεκριμένα η εμπορία των ακτινιδίων ποικιλίας Hayward (Χέιγουορντ) να ξεκινήσει μετά την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση όσα ακτινίδια εμπορίας εντοπίζονται με βαθμό ωριμότητας 6,2 – 9,5 πλέον καταστρέφονται, ενώ έως πρότινος δεσμεύονταν και επιπροσθέτως επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα. Αναμένουμε την ανάρτηση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης στο διαδίκτυο για να σας ενημερώσουμε διεξοδικά.
 
                                                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.          
                                                                                                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ