ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
30 Οκτωβρίου 2018
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16 Νοεμβρίου 2018
Όλες

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9475/136897 ΦΕΚ 4728/Β/22.10.2018 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΥΑ 9475_136897_10.10.2018 ΦΕΚ 4728_Β_22.10.2018