ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)
8 Ιουνίου 2017
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
23 Ιουνίου 2017
Όλες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για ακόμα μια φορά η έγκαιρη και στοχευμένη παρέμβαση της Ομοσπονδίας έλυσε το πρόβλημα που είχε ανακύψει με τις φορολογικές δηλώσεις των αγροτών, όπου έπειτα από προσωπική επικοινωνία του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Μακρίδη Βασίλειου με το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διευθετήθηκε το θέμα των «ΚΑΤ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ» και ειδικότερα για τους αγρότες που είναι να καταθέσουν για πρώτη φορά αγροτική φορολογική δήλωση. Σας παραθέτουμε παρακάτω αυτούσιο το Δελτίο Τύπου που αποστάλλει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Ομοσπονδία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευκρινήσεις για τη δήλωση αγροτικού εισοδήματος

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκληρώνει την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για την καταγραφή του συνόλου των κατ΄ επάγγελμα αγροτών, προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προσδιορίσει το ποσοστό του εισοδήματος που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα κατά τη διαδικασία της αυτόματης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων των κατ΄ επάγγελμα αγροτών.

Συνεπώς, για την υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (δηλώσεις που υποβάλλονται το 2017) των κατ΄ επάγγελμα αγροτών και των νεοεισερχόμενων το 2016 αγροτών, δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης κατ΄ επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεών (ΜΑΑΕ) στις φορολογικές αρχές προκειμένου οι δικαιούχοι να τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου.