ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 17 ΜΑΙΟΥ 2018

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
14 Μαΐου 2018
ΑΠΟΧΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18 Μαΐου 2018
Όλες

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 17 ΜΑΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε χθες ημέρα Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρώτο από τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν «Παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας στον ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ». Ενημερώνεται το Σώμα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ότι έχουν σταλεί έγγραφα στον ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τροποποίηση των Καταστάσεων του ΕΛΓΑ, καθώς οι εκτιμώμενες ποσότητες του ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική στρεμματική απόδοση των παραγόμενων χωραφιών και επιπλέον δεν περιλαμβάνονται σε πολλά προϊόντα όλες οι ποικιλίες. Το δεύτερο θέμα ήταν «Ενημέρωση από την επίσκεψη της Ομοσπονδίας στον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αυλωνίτη Δημήτριο». Η Ομοσπονδία στη συνάντηση της με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αυλωνίτη Δημήτριο στην Αθήνα κατέθεσε εγγράφως τις προτάσεις – θέσεις της αναφορικά με 1. Κατάργηση των Καταστάσεων Διακινούμενων Ποσοτήτων, 2. Μεταβιβάσεις Παραγωγικών Αδειών, 3. Αποφασιστικό χαρακτήρα της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.
4. Τακτικές Συνεδριάσεις των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, 5. Κατάργηση της Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 6. Τροποποίηση των Καταστάσεων του ΕΛΓΑ. Το τρίτο θέμα ήταν: «Παρεμβάσεις στους Περιφερειακούς Δήμους για ανανέωση παραγωγικής άδειας». Η Ομοσπονδία με έγγραφά της στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και στο Υπουργείο Εσωτερικών παρενέβη , ώστε να οριστεί με διευκρινιστική – εγκύκλιο ότι η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας δεν δύναται για την ανανέωση άδειας παραγωγού και καθίσταται παράνομη η απαίτηση της από τον εκάστοτε Δήμο (Νάουσας, Έδεσσας, Πέλλας και Νέας Προποντίδας). Το τέταρτο θέμα ήταν: «Ενημέρωση από την αποστολή εγγράφων στους Δήμους για συνείσπραξη». Παρέμβαση στους Δήμους Αριδαίας και Έδεσσας, για την συνείσπραξη συνδρομής υπέρ Ομοσπονδίας.  Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης τα «Διάφορα» δεν υπάρχει κάποιο θέμα προς συζήτηση και λύεται η συνεδρίαση.     

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ