ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
21 Μαΐου 2020
Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών με πληρότητα 100%
2 Ιουνίου 2020
Όλες

ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θεσσαλονίκη, 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 3398

ΠΡΟΣ Υπουργείο Οικονομικών – Υφυπουργό Αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική & τη Δημόσια Περιουσία κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο

ΘΕΜΑ: Ένταξη όλων των παραγωγών στα μέτρα στήριξης

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. Δια/Γ.Π.οικ.33465 ΦΕΚ Β’ 2087/31.05.2020 παρατείνονται τα μέτρα έως 7 Ιουνίου 2020 με τους παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών να δραστηριοποιούνται ανά την Επικράτεια σε ποσοστό 50%. Συνεπώς ο κλάδος των παραγωγών συνεχίζει και το μήνα Ιούνιο να ανήκει στους πληττόμενους κλάδους. Ζητούμε διευκρινήσεις αναφορικά με την ενίσχυση ποσού 534 ευρώ για το χρονικό διάστημα του μήνα Μαΐου 2020 και επιπλέον τις όποιες περαιτέρω ενισχύσεις που θα αφορούν το μήνα Ιούνιο 2020. Επιπλέον σας αναφέρουμε για ακόμα μια φορά ότι τα προβλήματα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 4781 και 4789 είτε ως κύριους είτε ως δευτερεύον είναι αναρίθμητα όμως σε καμία περίπτωση δεν προκλήθηκαν λόγω υπαιτιότητας των ιδίων των παραγωγών πωλητών. Πάραυτα οι παραγωγοί είναι αυτοί οι οποίοι επωμίστηκαν τις συνέπειες καθώς έως σήμερα πολλοί είναι οι παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν λάβει καμία ενίσχυση παρά τις τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί. Ζητούμε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης όλων των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στα μέτρα στήριξης του ποσού των 800 ευρώ και λοιπών ποσών καθώς και τυχόν έκτακτης ενίσχυσης μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ