ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
20 Μαΐου 2020
ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
2 Ιουνίου 2020
Όλες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη,18 /05/2020

Αρ. Πρωτ.:3382

ΠΡΟΣ:                                                                                                                                            ΔήμοΑλεξανδρούπολης                                                                                              Δήμαρχο κ. Ζαμπούκη Ιωάννη                                                                               

Θέμα: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Αλεξανδρούπολης

Κατόπιν οχλήσεων παραγωγών – μελών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας αναφορικά με την εξαίρεση των παραγωγών από άλλο Δήμο ή Νομό ( πχ Διδυμότειχο, Σουφλί, Ορεστιάδα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη) ή άλλη Περιφέρεια ( πχ Πέλλα, Ημαθία) για δραστηριοποίηση στις λαϊκές αγορές του Δήμου σας έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:                                                                                                                Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1640 Β’/30.04.2020 έως 31 Μαΐου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 ΦΕΚ 171 Α’/13.11.2017 σε όλη την Επικράτεια είτε σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες) είτε όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σε ποσοστό 100%. Τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας και τις αποστάσεις των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών.                                                         Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αφενός μεν δεν υφίσταται πλέον ο περιορισμός της μετακίνησης των παραγωγών πωλητών, αφετέρου δε δεν αναφέρεται πουθενά και δεν δικαιολογείται η εξαίρεση όλων αυτών των παραγωγών πωλητών από άλλο Δήμο, Νομό ή Περιφέρεια.                             Δεν μπορεί να υφίσταται 2 μέτρα και 2 σταθμά στο χώρο των λαϊκών αγορών και πωλητές α’ και β΄ κατηγορίας. Όλοι αυτοί οι παραγωγοί πωλητές οι οποίοι το μόνο που αποζητούν είναι να διαθέσουν στο καταναλωτικό κοινό τα ευπαθή προϊόντα τους, όπως αγγούρια, ντομάτες, κεράσια, κλπ καθώς όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημίες λόγω του περιορισμού στις μετακινήσεις τους. Συνεπώς παρακαλούμε όπως τηρείτε την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία πρέπει να τηρούνται οι θέσεις, οι αποστάσεις και τα μέτρα που καταλαμβάνουν οι παραγωγοί πωλητές των λαϊκών αγορών και όχι να αποδιώχνονται από το χώρο της λαϊκής είτε κατά το δοκούν είτε προς εξυπηρέτηση ποικίλων συμφερόντων. Τέτοιου είδους πράξεις είναι παράνομες και καταχρηστικές ενάντια σε ένα κλάδο που στηρίζει την ελληνική οικονομία!!!                         Παρακαλείστε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.                                          Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.