Ίδρυση Συνομοσπονδίας
19 Ιουλίου 2021
Λαϊκή Αγορά Βέροιας
16 Αυγούστου 2021
Όλες

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ