ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6 Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ POS
7 Δεκεμβρίου 2018
Όλες

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εδώ και ένα (1) έτος αλλεπάλληλων διαπραγματεύσεων, η Ομοσπονδία μας πέτυχε αρχικά την παράταση προσκόμισης της ασφαλιστικής ενημερότητας την οποία ζητούσε με έγγραφό της υπ’ αριθμ. 2677/18.04.2018, καθώς με την υπ΄ αριθ. 2/2018 εγκύκλιο 46974/02-05-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Ενότητα Α΄ – Αδειούχοι Παραγωγοί Πωλητές Υπαίθριου-Στάσιμου & Πλανόδιου Εμπορίου) παρ. 3 η ασφαλιστική ενημερότητα δίνονταν να υποβληθεί έως το τέλος του έτους 2018.  Εξακολουθούσε όμως να επιδιώκει την κατάργηση προσκόμισης της ασφαλιστικής ενημερότητας, είτε εγγράφως είτε κατά τη διάρκεια των  αμέτρητων επισκέψεών της στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με τελευταία την 28η Νοεμβρίου 2018. Αποτέλεσμα όλων των ως άνω ενεργειών καθώς και με την συνδρομή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ καταφέραμε τη δια νόμου άπαξ κατάργηση προσκόμισης της ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στις 04 Δεκεμβρίου 2018 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού  ΄΄ Ειδικές Μορφές Τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας & άλλες διατάξεις  ΄΄  καταργείται η ασφαλιστική ενημερότητα ως πρόσθετο δικαιολογητικό για την ανανέωση παραγωγικής άδειας . Η προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας προστίθεται ως κριτήριο του συστήματος μοριοδότησης αναφορικά με τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 4497/2017 (171 Α’), όπου αν ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά ενήμερος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετέχει στη διαδικασία με επιπλέον 30 μόρια.

Η Ομοσπονδία πάντα στο πλάι του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών εργάζεται αδιάκοπα, αγωνίζεται και διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά του για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του και την διευκόλυνση των καθημερινών εργασιών του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ