ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2018
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 84 Ν. 4582/2018 ΦΕΚ 208/Α/11-12-2018
12 Δεκεμβρίου 2018
Όλες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ POS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όσοι χρησιμοποιούν μηχανάκια (POS) είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν τραπεζικό λογαριασμό όψεως έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
Καθότι οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών μέχρι σήμερα σύμφωνα με το νόμο εξαιρούνται από την υποχρέωση να έχουν μηχανάκια (POS) για τις συναλλαγές τους, ΔΕΝ απαιτείται και η δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού όψεως.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ