ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 84 Ν. 4582/2018 ΦΕΚ 208/Α/11-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ POS
7 Δεκεμβρίου 2018
ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ 3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
12 Δεκεμβρίου 2018
Όλες

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 84 Ν. 4582/2018 ΦΕΚ 208/Α/11-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝ. ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 84 Ν. 4582/2018 ΦΕΚ 208/Α/11-12-2018.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyIq-BTkXB0ftEAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuQhbq90-NENZKrkyMNza2-m5FaHEDXVFB-cB134Sqt_q