ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46974/02-05-2018
4 Μαΐου 2018
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ
9 Μαΐου 2018
Όλες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο 4497/2017, ο οποίος διέπει πλέον το χώρο των λαϊκών αγορών, η ανανέωση της παραγωγικής άδειας γίνεται ΜΟΝΟ με ΟΣΔΕ και Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση του παραγωγού. Ο Δήμος Νάουσας ζητάει για την ανανέωση παραγωγικής άδειας Δημοτική Ενημερότητα. ΠΟΥΘΕΝΑ στην κείμενη νομοθεσία δεν πηγάζει η προσκόμιση του εν λόγω παραστατικού.
Η Ομοσπονδία μας για μια ακόμα φορά πράττοντας τα δέοντα παρεμβαίνει στο Δήμο Νάουσας ως ο μόνος θεσμικός εκφραστής των παραγωγών των λαϊκών αγορών.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ