ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 28 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
16 Απριλίου 2018
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΛΕΥΤΕΡΗ
18 Απριλίου 2018
Όλες

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για μια ακόμα φορά η Πρωτοπόρος Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης παρευρέθηκε με εκπρόσωπούς της τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Vasilis Makridis και τον Ταμία του Σωματείου «Η Πρόοδος» κ. Anestis Karipidis στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Αυλωνίτη Δημήτριο, όπου κατέθεσε Πανελλαδικά Πρώτη πολυσέλιδη και τεκμηριωμένη πρόταση για Νέο Θεσμικό Πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία θα απεμπλακούν οι φορείς – Περιφέρειες και Δήμοι – και η Διοίκηση των Λαϊκών Αγορών θα περάσει στα χέρια των εργαζόμενων στο χώρο πωλητών των λαϊκών αγορών. Η δημιουργία μίας Α.Ε. Εταιρείας, της οποίας στόχος και σκοπός της θα είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών διατηρώντας συγχρόνως το κοινωνικό κριτήριο των λαϊκών αγορών. Η πρόταση της Ομοσπονδίας είχε θετική αντιμετώπιση από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Αυλωνίτη Δημήτριο.
Εν συνεχεία σας ενημερώνουμε ότι στην επικείμενη τροποποίηση του νόμου, η οποία θα κατέβει στη Βουλή των Ελλήνων , η Ομοσπονδία μας πρώτη κατέθεσε εγγράφως τα αιτήματα της για την βελτίωση του νέου νόμου 4497/2017, τα οποία επιγραμματικά σας παραθέτουμε παρακάτω:
1. Κατάργηση των Καταστάσεων Διακινούμενων Ποσοτήτων.
2. Μεταβιβάσεις Παραγωγικών Αδειών
3. Προσθήκη και Αλλαγή λαϊκής αγοράς
4. Αποφασιστικός χαρακτήρας των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών
5. Τακτικές Συνεδριάσεις των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών
6. Κατάργηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
7. Καταστάσεις ΕΛΓΑ
Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις της για όλα τα παραπάνω και όσα πιθανών να προκύψουν μέχρι την κατάθεση της τροποποίησης του νόμου.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Πάντα Πρωτοπόρος και Πρωτεργάτης με έντονο το αίσθημα ευθύνης και συνέπειας που τη διακατέχει βρίσκεται για μία ακόμα φορά στις επάλξεις για να αγωνιστεί και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των παραγωγών των λαϊκών αγορών.
Ήταν, είναι και θα παραμείνει ο Μόνος Αρμόδιος Συνδικαλιστικός Φορέας, ο οποίος στοχεύει στην διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των παραγωγών των λαϊκών αγορών.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ