ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 28 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
16 Απριλίου 2018
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
18 Απριλίου 2018
Όλες

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 28 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρ. 28 του ν. 4497/2017 ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017 η Ομοσπονδία μας ορίζει τους εκπροσώπους της για την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αρμοδιότητάς της. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης όρισε ως τακτικό μέλος της τον κ. Πασχάλη Αθανασίου και αναπληρωτή του τον κ. Μπαϊραμάλη Ουμίτ. Με απόφαση 601Ξ7ΛΒ-4Ρ9/12-04-2018 του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης συγκροτήθηκε η εν λόγω Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι διαδικασίες, όπως αλλαγή, προσθήκη, μεταφορά, κλπ λαϊκής αγοράς εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. Θα μπορείτε να απευθύνεστε στους εν λόγω εκπροσώπους παραγωγούς της ως άνω Επιτροπής για την εξυπηρέτησή σας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ