ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
15 Ιουνίου 2020
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
15 Ιουνίου 2020
Όλες

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν συνεχεία σε συνάντηση που πραγματοποίησαν οι αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών με τον Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο συζητήθηκε η επανεξέταση του αιτήματος για όλους τους παραγωγούς οι οποίοι δεν έλαβαν την ενίσχυση του ποσού των 800 ευρώ έως σήμερα. Η διαβεβαίωση του ήταν ότι θα επανεξεταστεί το αίτημα ώστε να ανευρεθεί διαφορετικός τρόπος απόδοσης του ποσού των 800 ευρώ στους δικαιούχους.Επίσης καθώς οι πωλητές εξακολουθούν να είναι ενταγμένοι στους πληττόμενους κλάδους έως σήμερα θα μεταβιβαστεί αίτημα προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να λάβουν το ποσό των 534 ευρώ όσοι σε πρώτη φάση έλαβαν την ενίσχυση του ποσού των 800 ευρώ.