ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΣΥΣΤΑΣΗ 9ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
13 Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Λ.Α. Μ.ΕΘ.
27 Φεβρουαρίου 2020
Όλες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ξεκινάνε πάλι, έπειτα από αρκετούς μήνες παύσης, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ.Η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης με τους εκπροσώπους της στην εν λόγω Επιτροπή και ειδικά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα δώσει, όπως έκανε πάντα, αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων και την επίλυση των προβλημάτων όλων των παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.Στόχος και σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η συμμόρφωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που δημιούργησε και θωράκισε η Ομοσπονδία έπειτα από αλλεπάλληλους και μακροχρόνιους αγώνες.Τα θέματα που θα συζητηθούν στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 είναι τα κάτωθι:1. Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ.2. Παροχή γνώμης περί παραίτησης επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και διαγραφή αυτών από το Μητρώο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. 3. Εισήγηση σχετικά με την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς «ΚΗΦΙΣΙΑΣ -ΒΟΤΣΗ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4497/20174. Εισήγηση σχετικά με την μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς «ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4497/20175. Εισήγηση σχετικά με αιτήσεις «αμοιβαίας αλλαγής» δραστηριοποίησης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4497/20176. Τροποποίηση της αριθ. 54/017-08-2019 Απόφασης της 12ης Συνεδρίασης Ε.Λ.Α. Μ.Ε.Θ. με ανάκληση τμήματος αυτής που αφορά σε αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς δραστηριοποίησης επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών7. 2η Τροποποίηση της με αριθ. Απόφασης 39/2018 της 9ης Συνεδρίασης Ε.Λ.Α. στις 28-11-2018,αναφορικά με την Εισήγηση για την κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4497/2017 αιτούντων από 01-10-2017 έως 15-10-20178. Τροποποίηση της με αριθ. Απόφασης 57/2019 της 12ης Συνεδρίασης Ε.Λ.Α. στις 07/08/2019, αναφορικά με την Εισήγηση για την κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4497/2017 αιτούντων από 15/05/2018 έως 31/05/2018.Θα σας κρατάμε ενήμερους για όλα τα τεκταινόμενα και για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ., ώστε να έχετε μία αποκρυσταλλωμένη άποψη για όσα συμβαίνουν και ποιες αποφάσεις λαμβάνονται επί των θεμάτων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ