ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
7 Ιουνίου 2017
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)
8 Ιουνίου 2017
Όλες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η νεοσύστατη Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνεδρίασε την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 πμ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μακρίδης Βασίλειος εκτός ημερήσιας διάταξης ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία των χαράξεων των Λαϊκών Αγορών και τον λόγο παύσης αυτών. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι οι χαράξεις σταμάτησαν προσωρινά διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο μηχάνημα. Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης δρομολογεί την αγορά του εν λόγω μηχανήματος , το οποίο θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες των Λαϊκών Αγορών. Αναφορικά με τον Δήμο Θεσσαλονίκης πιθανολογείται ότι οι χαράξεις των Λαϊκών Αγορών του Δήμου θα έχουν ολοκληρωθεί από μέσα Ιουλίου ως τέλη Αυγούστου. Οι συνδικαλιστικοί φορείς, Ομοσπονδίες-Σωματεία, θεωρούν ανεπίτρεπτο, εφόσον οι πωλητές των Λαϊκών Αγορών καταβάλλουν το ημερήσιο δικαίωμα, το οποίο είναι ανταποδοτικό, να μην διατίθεται άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες το ποσό για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού απαραίτητο για την διευκόλυνση και άμεση διεκπεραίωση τέτοιων διαδικασιών, όπως των χαράξεων των Λαϊκών Αγορών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Σωματείου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» κ. Λαβιδάς Γεώργιος εκτός ημερήσιας διάταξης ζητάει από την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών αναφορικά με τις παραγωγικές άδειες στις οποίες χορηγήθηκαν Λαϊκές Αγορές επί Ο.Λ.Α.Θ., και η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης δεν έχει διευθετήσει μέχρι σήμερα να επιληφθεί του θέματος άμεσα, καθώς σε καμία περίπτωση δεν είναι υπαιτιότητα του παραγωγού η καθυστέρηση αυτή, αλλά της υπηρεσίας λόγω κατάργησης του Ο.Λ.Α.Θ. και μετάβασής του στην Περιφέρεια. Στη συνέχεια αναφορικά με την χορήγηση παραγωγικών αδειών ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μακρίδης Βασίλειος και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» κ. Λαβιδάς Γεώργιος ζήτησαν να αναγράφονται και οι Λαϊκές Αγορές σε κάθε παραγωγική άδεια που χορηγείται καθώς και σε προγενέστερες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι παραγωγοί να παρευρίσκονται στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς εφόσον υπάρχει κενό διαθέσιμο χωρίς να θεωρούνται «παράνομοι». Όσον αφορά τη θέση θα μπαίνουν κανονικά στη διαδικασία της μοριοδότησης . Συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδος συνάντηση των αρμοδίων προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα των αδειών.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ