ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
30 Ιουλίου 2018
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
18 Σεπτεμβρίου 2018
Όλες

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4497/2017

Ανακοίνωση
 
Η Ομοσπονδία μας σας ενημερώνει ότι η Τροποποίηση του νέου Νόμου 4497/2017 βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
Οι Θέσεις – Προτάσεις των δύο Ομοσπονδιών των Παραγωγών των Λαϊκών Αγορών – Θεσσαλονίκης και Αθήνας – για τη Βελτίωση του Νόμου έχουν ήδη κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο.
Πλέον επίκειται η τελική συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για να κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
Πάντα Πρωτοπόρος και Πρωτεργάτης η Ομοσπονδία μας σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν το χώρο των λαϊκών αγορών, μοχθεί με μοναδικό της μέλημα την εξασφάλιση των συμφερόντων των παραγωγών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ