ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ένταξη όλων των παραγωγών στα μέτρα στήριξης
18 Μαΐου 2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
21 Μαΐου 2020
Όλες

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Μακρίδη Βασίλειου με τον Αντιδήμαρχο Κοζάνης κ. Κυριακίδη Κωνσταντίνο για την τοποθέτηση των παραγωγών με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ισονομία μεταξύ των πωλητών εντός Περιφέρειας και από άλλη Περιφέρεια στη λαϊκή αγορά Κοζάνης και στα πλαίσια συνεργασίας της Ομοσπονδίας με το Δήμο Κοζάνης με έγγραφό της τονίζει ότι η προφανής λύση είναι όλοι οι παραγωγοί πωλητές εντός και εκτός Περιφέρειας να εναλλάσσονται ανά εβδομάδα δραστηριοποίησης σε δρόμους γύρω από τον κεντρικό άξονα της λαϊκής αγοράς. Αναφέρει ότι όλοι αυτοί οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν στην άδειά τους από 2 και πλέον λαϊκές εκτός Περιφέρειας τους επί 45 ημέρες αδυνατούσαν να προσέλθουν στις λαϊκές αγορές με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βαρύτατες οικονομικές συνέπειες. Ευχαριστεί προκαταβολικά το Δήμο Κοζάνης για την στήριξη και συμπαράσταση σε όλους τους παραγωγούς – μέλη της και ευελπιστεί σε μία ομαλή και σωστή συνεργασία. Σας παραθέτουμε παρακάτω το εν λόγω έγγραφο της Ομοσπονδίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ