ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

1η Εκταμίευση το προγράμματος ενίσχυσης «Απροστάτευτου Τέκνου»
11 Απριλίου 2018
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 28 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
16 Απριλίου 2018
Όλες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κατόπιν οχλήσεων παραγωγών η Ομοσπονδία αναφερόμενη στο νέο νόμο 4497/2017 ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017 παρεμβαίνει στο Δήμο Βέροιας και αποσαφηνίζει ότι ουδείς μπορεί να αρνηθεί την ανανέωση παραγωγικής άδειας εφόσον ο εκάστοτε παραγωγός καταθέτει πλήρη δικαιολογητικά. Επιπροσθέτως, ο παραγωγός με υπεύθυνη δήλωσή του στην Αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειας του αναγράφει τα κιλά προς διάθεση στη λαϊκή αγορά σύμφωνα με τη στρεμματική του απόδοση. Οι καταστάσεις με τις εκτιμώμενες ποσότητες του ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική στρεμματική απόδοση των παραγόμενων χωραφιών με απόρροια υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, δίχως όμως να είναι από υπαιτιότητα του ιδίου του παραγωγού. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Υπηρεσία δεν έχει καμία δικαιοδοσία να απορρίψει την αίτηση του παραγωγού ανεξάρτητα από τις ποσότητες (κιλά) που αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση του. Μπορεί μέσω των Τριμελών Επιτροπών να διεξάγει ελέγχους στο 30% των αιτήσεων προκειμένου να εξακριβωθεί αν όσα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση είναι πλασματικά ή όχι. Σας παραθέτουμε παρακάτω το εν λόγω έγγραφο.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ